Announcements

Thông báo kết quả Hanu Test ngày 09/09/2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 09/09/2018
by Phương Hoàng Việt - Monday, 17 September 2018, 9:22 PM
 

Thông báo kết quả Hanu Test ngày 09/09/2018

Sinh viên thi Hanu Test ngày 09/09/2018 đạt điều kiện lên chuyên ngành đến VPK 210C hoặc P.Qlý Đào tạo 118A để đăng ký học phần các môn học chậm nhất là 16h ngày mai 18/09/2018. Quá thời hạn trên các bạn sẽ phải chờ đến kỳ 2 để đăng ký học chuyên ngành.

Kết quả phân loại xem tại:

http://hanu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/4166-thong-bao-ket-qua-thi-nang-luc-tieng-an-ky-thi-ngay-06-05-2026.html