Announcements

Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 18 September 2018, 7:11 AM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo:

Từ ngày 17/9 - 8/10/2018 tầng 3 nhà D1 được tiến hành sữa chữa, do đó lớp học tại P303D1 sẽ chuyển tạm thời lên P403D1 từ ngày 17/9 - 23/9. Còn từ ngày 24/9 đến 8/10 sang tuần Khoa sẽ có thông báo cụ thể đổi sang 1 phòng khác.

- Các lớp học tại P403D1, 402D1, 405D1 từ ngày 24/9/2018 sẽ bắt đầu học.