Announcements

Thông báo về lớp học lại môn CAL và ALG

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về lớp học lại môn CAL và ALG
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 21 September 2018, 1:32 PM
 

Thông báo: lớp học lại môn CAL và ALG (của C16 trở về trước) học từ 9h30 sáng thứ Bảy, ngày 22/9/2018 tại P. 604C.