Announcements

Thông báo v/v cập nhật điểm năm học 2017-2018 (khóa 2017)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cập nhật điểm năm học 2017-2018 (khóa 2017)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 24 September 2018, 8:19 AM
 

Thông báo v/v cập nhật điểm năm học 2017-2018 (khóa 2017):

Hiện nay Phòng QLĐT đã cập nhật kết quả học tập năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 2017-2021 lên hệ thống mới, dữ liệu đã được tải lên trang qldt.hanu.vn. Kính nhờ các thày/cô trợ lý giáo vụ, trợ lý hành chính thông báo cho sinh viên khóa 2017-2018 biết thông tin, đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình trên trang qldt.hanu.vn. Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, sinh viên cần xuống Phòng QLĐT để kiểm tra, cập nhật lại nếu cần thiết.

Lưu ý: việc quy đổi từ hệ 10 sang hệ 4 sẽ thực hiện theo quy chế. Nếu cần sẽ cập nhật trên hệ thống cho sinh viên.

Thông báo đã được đăng tại trang QLĐT: http://qldt.hanu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=21