Announcements

[BM THCS] Thông báo tạm chuyển phòng học

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] Thông báo tạm chuyển phòng học
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 16 October 2018, 1:34 PM
 

Thông báo của BM Tin học cơ sở:
Sinh viên học P407D1 ngày 17,18/10 chuyển sang nhà A1 học trong 2 ngày sau:

- Cả ngày 17/10 (thứ 4) và sáng 18/10 (thứ 5): học P. 308A1

- Chiều thứ 5 : học P. 304A1