Job Opportunities

Thông báo tuyển dụng kĩ sư làm việc tại Nhật Bản

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tuyển dụng kĩ sư làm việc tại Nhật Bản
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 October 2018, 4:04 PM
 

Thông báo tuyển dụng kĩ sư làm việc tại Nhật Bản (xem file đính kèm)