Announcements

Thông báo (KHẨN) về việc nam sinh viên nhập học năm 2018 còn nợ giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo (KHẨN) về việc nam sinh viên nhập học năm 2018 còn nợ giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 29 October 2018, 9:33 AM
 

Thông báo (KHẨN) về việc nam sinh viên nhập học năm 2018 còn nợ giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (xem file đính kèm):

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách còn nợ giấy chứng nhận NVQS và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nộp ngay các giấy tờ này cho Ban CHQS trường (thầy Tâm, BM GDTC-QP, tầng 1 D4).