Announcements

ISD - THAY ĐỔI LỊCH

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
ISD - THAY ĐỔI LỊCH
by TRINH BAO NGOC - Monday, 5 November 2018, 10:21 PM
 


Dear all,

Giờ lecture sáng mai (6.11) sẽ nghỉ. Giờ lecture sáng Thứ 3 tuần sau sẽ phổ biến thông báo về thực tập. Yêu cầu các bạn có mặt đầy đủ, để thực hiện:

- Nghe phổ biến quyết định về thực tập

- Làm thủ tục đăng ký về thực tập

Các bạn không có mặt để làm thủ tục sẽ mất đi quyền lợi của mình nên để đảm bảo quyền tham gia thực tập, yêu cầu các bạn không ai được vắng mặt. 

Thông báo này bao gồm các các sinh viên khóa trước chưa hoàn thành thực tập cũng yêu cầu cần tham gia.


BCN Khoa.