Announcements

Thông báo danh sách chia nhóm và lịch học giảng viên REI

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia nhóm và lịch học giảng viên REI
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 6 November 2018, 10:10 AM
 

Thông báo danh sách chia nhóm và lịch học giảng viên REI của khóa K17

1.      Lecture 1:

·        Sáng thứ 4, P.801C, 8h00 - 11h: Nhóm 1

·        Sáng thứ 5, P.101C, 8h00 - 11h: Nhóm 2

2.      Lecture 2:

·        Sáng thứ 6, P.102C, 8h00 - 11h: Nhóm 1

·        Chiều thứ 6, P.102C, 13h00 - 16h: Nhóm 2

Danh sách chia nhóm trong file đính kèm.