Announcements

Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 7 November 2018, 9:01 AM
 

Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ:

Để lấy căn cứ danh sách đăng ký môn học chuyển từ hệ thống phần mềm EMS sang hệ thống phần mềm mới Edusoft và làm căn cứ để tính học phí của sinh viên hệ chính quy khóa 2017 trong năm học 2017-2018, đề nghị các sinh viên có tên trong Danh sách môn học sinh viên hệ CQ K2017 đã đăng ký trong năm học năm học 2018-2019 được trích xuất từ hệ thống EMS tính đến ngày 25-10-2018 (file đính kèm) tự đối chiếu v/v đăng kí học môn Tin học cơ sở của mình. Nếu có bất cứ sai sót gì, SV cần nộp đơn xin cập nhật thông tin về VPK K.CNTT (210C) trước 16h thứ Tư, ngày 07/11/2018.