Announcements

Thông báo Danh sách đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2017-2018 - sau rà soát

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo Danh sách đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2017-2018 - sau rà soát
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 12 November 2018, 10:12 AM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo:

Đề nghị những SV có tên trong danh sách đính kèm đối chiếu thêm một lần nữa về việc đăng kí môn học của mình (danh sách này đã cập nhật thông tin đăng kí môn học, đã lọc bỏ các thông tin bị trùng lặp hoặc thêm các thông tin còn thiếu), nếu vẫn còn sai sót đề nghị các em nộp đơn xin đối chiếu đăng ký môn học.
Nơi tiếp nhận: VPK K. CNTT
Địa điểm: P. 210C
Thời hạn đến ngày 12/11/2018.

Lưu ý: đối với các môn học khác, các em dùng chức năng Filter để lọc môn cần tra cứu và nộp đơn xin đối chiếu đăng ký môn học về các Khoa/Bộ môn chung có liên quan.