Announcements

Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo chính quy khóa 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo chính quy khóa 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 12 November 2018, 10:29 AM
 

Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo chính quy khóa 2017.

Lưu ý: SV không nộp học phí sẽ bị CẤM THI hết môn và sẽ phải học lại vào các kì tiếp theo.