Announcements

K15 - Chu y ve Thuc tap va Khoa luan

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
K15 - Chu y ve Thuc tap va Khoa luan
by TRINH BAO NGOC - Thursday, 15 November 2018, 9:47 AM
 

Dear all,


Các bạn xem file kèm theo về nội dung hôm nay. Ngoài ra đối với sinh viên làm  khóa luận nhưng không muốn đi thực tập, để tránh việc các bạn không đủ điều kiện tham gia thì: kiểm tra lại GPA với giáo vụ khoa, và trước 23h, 19.11.2018, các bạn cần gửi thông tin xác nhận về giáo vụ khoa (tên đề tài hoặc giáo viên hướng dẫn gửi sau).

Điều kiện để xét: GPA của các học kỳ trước năm thứ 4 trước cần phải trên 6.9.

Các bạn ko gửi thông tin sẽ không được xét sau này. Hoặc các bạn đăng ký nhưng không có đề tài phù hợp cũng tự chịu các kết quả tương ứng.

Chú ý: