Announcements

Thông báo v/v làm khoá luận tốt nghiệp khoá K15

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v làm khoá luận tốt nghiệp khoá K15
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 15 November 2018, 10:13 AM
 

Thông báo v/v làm khoá luận tốt nghiệp khoá K15:

Điều kiện đăng ký:
- Điểm TBC (bao gồm cả chuyên ngành và các bộ môn chung) tính đến hết kỳ Fall 2018 từ 6.9 trở lên
- Điểm môn chọn làm khoá luận từ 7.0 trở lên và đạt từ lần thi 1

Do học kỳ Fall 2018 chưa thi cuối kỳ nên sinh viên dự kiến điểm của mình trước khi đăng ký. Sau khi có đầy đủ điểm nếu bạn nào không đủ điều kiện sẽ phải đi thực tập theo sắp xếp của khoa.

Đơn đăng ký sinh viên nộp tại VPK P210C hoăc qua email: phuonghv@hanu.edu.vn
Deadline: 23h ngày 19/11/2018

SV lưu ý: không ib facebook để gửi đơn