Announcements

Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 November 2018, 2:01 PM
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 12 tháng 11 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký Thông báo số 2943/TB-ĐHHN về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014 - 2018 và các khóa trước vào thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018, Khoa CNTT đề nghị sinh viên chính quy khóa 2014-2018 và các khóa trước đủ điều kiện xét tốt nghiệp nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa trước ngày 10 tháng 12 năm 2018 

Yêu cầu: 

1. Đơn được đánh máy trên khổ A4.

2. Ghi đầy đủ và ngắn gọn các thông tin.

Lưu ý: yêu cầu sinh viên tự kiểm tra điểm các môn đã thi trên hệ thống điểm của nhà trường, nếu thấy có sai sót/thiếu điểm cần nộp đơn xin cập nhật điểm tại VPK trước ngày 10 tháng 12 năm 2018. Riêng đối với các đầu điểm của các môn thuộc các Khoa/Bộ môn chung, đề nghị SV nộp đơn xin cập nhật điểm theo thời hạn quy định của các Khoa/Bộ môn chung đó.