Announcements

Thông báo v/v cập nhật điểm môn Tin học cơ sở phục vụ xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cập nhật điểm môn Tin học cơ sở phục vụ xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 November 2018, 2:35 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở thông báo:

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 12 tháng 11 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký Thông báo số 2943/TB-ĐHHN về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014 - 2018 và các khóa trước vào thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018, BM THCS - Khoa CNTT đề nghị sinh viên chính quy khóa 2014-2018 và các khóa trước của các Khoa tiếng và Khoa chuyên ngành tự kiểm tra điểm các môn đã thi trên hệ thống điểm của nhà trường, nếu thấy có sai sót/thiếu điểm cần nộp đơn xin cập nhật điểm tại VPK K.CNTT (210C) trước ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Yêu cầu: 

1. Đơn được đánh máy trên khổ A4.

2. Ghi đầy đủ và ngắn gọn các thông tin (Họ tên, lớp chuyên ngành, MSSV, lớp THCS, đợt học đã đăng kí).