Tin học cơ sở

Thông báo mở lớp THCS bổ sung đợt 1 năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Admin User
Thông báo mở lớp THCS bổ sung đợt 1 năm học 2015 - 2016
by Admin User - Thursday, 29 October 2015, 5:31 PM
 

Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin có kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học môn Tin học cơ sở bổ sung đợt 1 năm học 2015 - 2016 từ ngày 19/10/2015 đến hết ngày 23/10/2015.

Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin có kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 2 năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Thời gian:

- Nhận đăng ký: Từ 19/10/2015 đến 23/10/2015

- Thời gian học: Từ 26/10/2015 đến 15/01/2016

Trong đó:

- Các lớp học liên tục trong 12 tuần, mỗi tuần học 01 buổi trực tiếp trên phòng máy.

2. Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên chưa học hoặc học lại THCS của các khoa tiếng và chuyên nghành.

3. Thủ tục đăng ký:

- Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn/ bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).

4. Thông tin hỗ trợ:

- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn.

- Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website: http://fit.hanu.edu.vn hoặc gửi email về: thcs@hanu.edu.vn.

Chú ý:

- Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.

- Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học các môn khác chỉ được phép hủy khi có yêu cầu trước khi bắt đầu vào học (trước ngày 26/10/2015). Sau thời gian trên bộ môn sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ - KHOA CNTT