Announcements

Thông báo v/v thu học phí đối với các sinh viên còn nợ học phí học kì 1, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thu học phí đối với các sinh viên còn nợ học phí học kì 1, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 26 November 2018, 2:41 PM
 

Thông báo v/v thu học phí đối với các sinh viên còn nợ học phí học kì 1, năm học 2018-2019:

Đề nghị các sinh viên còn nợ học phí trong danh sách đính kèm xuống phòng TCKT 106 nhà A để đóng phần học phí còn nợ này.

Thời hạn nộp: Từ 26/11 - 29/11/2018.
Lưu ý: SV không nộp học phí sẽ bị CẤM THI và phải học lại tất cả các môn của học kì này.