Announcements

Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 26 November 2018, 3:07 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở thông báo:
SV các lớp THCS học kì 1, năm học 2018-2019 sẽ học 01 buổi Kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS vào một trong các thứ Bảy thuộc các tuần từ ngày 01/12/2018 đến 29/12/2018 tại P. 802C.

Lịch chia lớp học mỗi tuần như sau (mỗi lớp 200 SV):

1. Cả ngày thứ Bảy, 01/12/2018:
Sáng từ 8h-11h: nhóm 01, 02, 03, 04, 05
Chiều từ 13h30-16h30: nhóm 06, 07, 08, 09, 10

3. Cả ngày thứ Bảy, 15/12/2018:
Sáng từ 8h-11h: nhóm 11, 12, 13, 14, 15
Chiều từ 13h30-16h30: nhóm 16, 17, 18, 19, 20

4. Cả ngày thứ Bảy, 22/12/2018:
Sáng từ 8h-11h: nhóm 21, 22, 23, 24, 25
Chiều từ 13h30-16h30: nhóm 26, 27, 28, 29, 30

5. Sáng ngày thứ Bảy, 29/12/2018:
Sáng từ 8h-11h: nhóm 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

SV lớp nào học đúng tuần của lớp đó theo lịch học được phân công.
Danh sách SV các nhóm SV xem tại file đính kèm.