Announcements

Thông báo v/v thi cuối kỳ môn ALG và CAL lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn ALG và CAL lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Monday, 3 December 2018, 9:06 PM
 

Lớp học lại môn ALG&CAL sẽ thi cuối kỳ theo lịch sau:

  • Môn CAL sẽ thi vào 17h30 - 19h00 ngày thứ 4, 05/12/2018
  • Môn ALG sẽ thi vào 17h30 - 19h00 ngày thứ 5, 06/12/2018
Phòng thi sẽ được thông báo vào sáng ngày thứ 4, 05/12/2018