Announcements

Thông báo danh sách thi CAL Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi CAL Redo
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 December 2018, 12:29 PM
 
  • Địa điểm: 608C
  • Thời gian: 17h30 - 19h00, Wed, 05/12/2018
Sinh viên đến muộn quá 15' sau khi phát đề thi không được vào phòng thi.