Announcements

Thông báo danh sách thi lại EBZ Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại EBZ Redo
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 6 December 2018, 7:42 AM
 
  • Địa điểm: 608C
  • Thời gian: 17h30 - 19h00, Wed, 05/12/2018
Sinh viên đến muộn quá 15' sau khi phát đề thi không được vào phòng thi.