Announcements

Thông báo mở lớp THCS kì 2, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo mở lớp THCS kì 2, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 6 December 2018, 10:34 AM
 

BM Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo:

Ngày 14/01/2019, Bộ môn bắt đầu dạy cho các lớp Tin học Cơ sở học kỳ 2 và kết thúc vào ngày 09/06/2019.

Tổng số lớp dự kiến mở: 45 lớp
- Lớp cho sinh viên K17, K18: 41 lớp (Học tín chỉ)
- Lớp cho sinh viên K16: 4 lớp ( THCS_61, 72, 85 - Niên chế)
- Lớp cho SV khoa VNH: 1 lớp (THCS_70 - Niên chế)

SV theo dõi lịch mở lớp được thông báo cụ thể trên trang quản lý đào tạo.