Announcements

Thông báo tuyển SV K15 làm khóa luận tốt nghiệp về Công nghệ phần mềm

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tuyển SV K15 làm khóa luận tốt nghiệp về Công nghệ phần mềm
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 7 December 2018, 8:23 AM
 

Thông báo tuyển SV K15 làm khóa luận tốt nghiệp về Công nghệ phần mềm:

 Thầy Lê Minh Đức sẽ nhận hướng dẫn tối đa 2 sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực Công nghệ phần mềm.

Yêu cầu: 

- Có sở thích và mong muốn phát triển phần mềm. 

- Có kiến thức và kĩ năng lập trình hướng đối tượng tốt bằng Java.

- Đã học môn SS2 của bộ môn Công nghệ phần mềm.Sinh viên quan tâm xin mời liên hệ với Giảng viên Lê Minh Đức (email: lemduc@gmail.com) để biết thêm chi tiết.