Announcements

Thông báo v/v chuyển đổi điểm B2 sang Hanu Test

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v chuyển đổi điểm B2 sang Hanu Test
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 13 December 2018, 7:09 AM
 

Thông báo: đề nghị các SV xin miễn thi Hanu Test do đã có chứng chỉ khác thay thế lên VPK nộp đơn, thời hạn: trước 16h chiều ngày 13/12/2018. Mẫu đơn như file đính kèm. 
Đề nghị SV nộp kèm theo bản sao chứng chỉ (đối với chứng chỉ nhà trường cấp, có thể xin bản sao tại P.113 nhà A, nộp bản sao công chứng đối với chứng chỉ quốc tế).