Announcements

Thông báo v/v mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 17 December 2018, 2:50 PM
 

Thông báo v/v mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019:

Y tế Trường triển khai mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019, đề nghị SV các lớp đăng kí nơi khám chữa bệnh theo hướng dẫn kèm theo. Lớp trưởng các lớp làm đầu mối tập hợp thông tin của SV lớp mình và nộp danh sách cho Y tế Trường. Thời hạn trước16h chiều ngày 24/12/2018.