Announcements

Thông báo v/v đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 December 2018, 8:12 AM
 

Hiện tại đã có thông báo lịch đăng ký các môn của học kỳ 2 năm học 2018 - 2019.

Thời gian đăng ký: 9h-24h ngày 19/12/2018.

Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khoa mở đăng ký cho 7 môn học trong đó:

 • 5 môn bắt buộc
 1. FIT5PST: Xác suất thống kê
 2. FIT5PMA: Quản lý dự án
 3. FIT5PR2: Lập trình 2
 4. FIT5CNE: Mạng máy tính
 5. FIT5DSA: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • 2 môn tự chọn
 1. FIT5ESY: Hệ thống nhúng
 2. FIT5IIS: Nhập môn an toàn thông tin
Đối với 5 môn bắt buộc, sinh viên chọn và đăng ký tương tự như các môn của học kỳ 1. Đối với 2 môn tự chọn, sinh viên chọn ít nhất 1 môn để học.

Cách thức đăng ký như sau:
 • Đăng nhập tài khoản trên trang qldt.hanu.vn
 • Chọn tab Đăng ký môn học
 • Chọn Lọc theo CTĐT Hệ Ngành
 • Ô [Chọn Hệ ĐT] chọn Đại học chính quy 9 HK
 • Ô [Chọn Ngành] chọn Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng anh)
 • Sau đó sinh viên chọn môn học, lớp Tut phù hợp với lịch của bản thân.