Announcements

Thông báo điểm lần 2 môn SAD lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 2 môn SAD lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 19 December 2018, 4:48 PM
 

Thông báo điểm lần 2 môn SAD lớp học lại


Sinh viên có thắc mắc về điểm thành phần và điểm thi gửi email cho thầy Tuấn: minhtuan_fit@hanu.edu.vn.

Deadline: 11h ngày 21/12/2018