Announcements

Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 (updated 19/12/2018)

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 (updated 19/12/2018)
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 19 December 2018, 5:54 PM
 

File đính kèm là bảng tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 của K12, K13 và K14. Sinh viên kiểm tra lại điểm của mình, trong trường hợp sai sót về điểm sinh viên báo lại ngay để kiểm tra và cập nhật.