Announcements

Thông báo danh sách thi SS1 2C16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi SS1 2C16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 20 December 2018, 9:18 AM
 

  • Thời gian: thứ 5 ngày 20/12/2018
  1. Ca 1: 13h00 - 14h30
  2. Ca 2: 14h30 - 16h00
  • Phòng thi: 410C
Danh sách chia ca sinh viên xem tại course môn học