Announcements

Thông báo danh sách thi SS1 5C16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi SS1 5C16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 20 December 2018, 9:16 AM
 

  • Thời gian: 12h30 - 14h00 ngày thứ 5, 20/12/2018
  • Phòng thi: 417C