Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn AIW K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn AIW K15
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 20 December 2018, 9:17 AM
 

  • Thời gian: 14h00 - 16h00 ngày thứ 5, 20/12/2018
  • Phòng thi: 417C