Announcements

Danh sách chia ca thi môn NSE K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn NSE K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Friday, 21 December 2018, 9:22 AM
 
  • Phòng thi: 410C và 412C
  • Thời gian: ngày 21/12/2018
  1. Ca 1: 13h00 - 14h00
  2. Ca 2: 14h05 - 15h05
  3. Ca 3: 15h10 - 16h10