Announcements

Thông báo tổng hợp điểm 3 khóa (phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tổng hợp điểm 3 khóa (phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 24 December 2018, 7:48 AM
 

Thông báo tổng hợp điểm 3 khóa (phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018): xem file đính kèm

Đề nghị sinh viên đã hoàn thành điểm chuyên ngành + chính trị mà điểm quốc phòng và thể dục trong bảng điểm này chưa có thì sinh viên đó xuống bộ môn GDTC xin xác nhận điểm rồi nộp tại VPK trước 15h chiều thứ Hai (24/12/2018).

Lưu ý: chỉ giải quyết cho sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt này.