Announcements

Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 24 December 2018, 3:03 PM
 

Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 (xem file đính kèm).

SV nộp đơn phúc tra trước 11h thứ Ba, ngày 25/12/2018 tại VPK K. CNTT (210C).

Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào thắc mắc về điểm nữa.