Announcements

SAD K16 - Lich thi

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
SAD K16 - Lich thi
by TRINH BAO NGOC - Tuesday, 25 December 2018, 6:20 PM
 

Dear all,


Sinh viên có mặt tại p407C lúc 15:00, ngày 26.12 để ký vào danh sách thi và nộp Flash Disk (mỗi lớp 1 Flash disk - có format theo quy định).


Ngoctb