Announcements

Thông báo mở các lớp đợt 2, năm học 2018 - 2019 cho SV K2016 trở về trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo mở các lớp đợt 2, năm học 2018 - 2019 cho SV K2016 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 26 December 2018, 3:28 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo mở các lớp đợt 2, năm học 2018 - 2019 (3 lớp) cho SV khóa 2016 trở về trước (trừ SV ngành CNTT).

Lưu ý:

SV đăng kí học và chỉ được phép hủy đăng kí qua cổng thông tin đào tạo trong thời hạn từ 26 - 31/12/2018. SV hủy sau thời hạn này sẽ bị tính là học lại.