Announcements

Thông báo điểm thi EBZ lần 1 Fall 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi EBZ lần 1 Fall 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 2 January 2019, 7:30 AM
 

Thông báo điểm thi EBZ lần 1 Fall 2018:

Sinh viên xem điểm chi tiết trong course, mọi thắc mắc gửi qua email: minhtuan_fit@hanu.edu.vn