Announcements

Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 2 January 2019, 9:28 AM
 

Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ:
Khoa sẽ mở thêm lớp Tut cho 1 số môn học kì 2, năm học 2018-2019. Thời gian học các em xem tại link sau: https://goo.gl/forms/fVQuUdXK0HqwdCxu2
Lớp chỉ được mở nếu đủ 25 sv trở lên. Nếu dưới 25 sv sẽ dồn vào các lớp tut khác. Những sinh viên chưa đăng ký được chọn môn rồi đăng ký vào form theo link đính kèm.
Deadline đến hết ngày 2/1/2019.