Announcements

Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PCO K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PCO K17
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 2 January 2019, 1:46 PM
 

Môn PCO K17 sẽ thi vào ngày thứ 5, 03/01/2018 theo những ca như sau

  • Lớp PCO 01 thi từ 7h30 - 8h30 tại P.417C
  • Lớp PCO 02 thi từ 8h30 - 9h30 tại P.417C
  • Lớp PCO 03 thi từ 9h30 - 10h30 tại P.417C
  • Lớp PCO 04 thi từ 10h30 - 11h30 tại P.417C