Announcements

Thông báo v/v dồn lớp thực hành môn FIT5ESY - Hệ thống nhúng

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v dồn lớp thực hành môn FIT5ESY - Hệ thống nhúng
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 2 January 2019, 3:25 PM
 

Do số lượng sinh viên đăng ký vào 2 lớp thực hành ESY02 và ESY03 ít hơn so với quy định nên nhà trường sẽ tiến hành dồn số lượng sinh viên đăng ký ở 2 lớp này vào lớp ESY01.

Thời gian học của lớp ESY01 vào ca 1 chiều thứ 4. Trong danh sách của 2 lớp trên gồm những sinh viên sau:

  • Phạm Quang Huy Lớp 5C-17
  • Nguyễn Duy Thái Sơn Lớp 3C-17
  • Lê Đình Thanh Hải Lớp 5C-17
  • Nguyễn Thị Kim Oanh Lớp 4C-17
  • Vũ Hào Quang Lớp 4C-17
  • Phạm Đức Tùng Lớp 6C-17
Trong trường hợp sinh viên bị trùng lịch học, sinh viên báo lại với VPK để tiến hành hủy đăng ký môn và đăng ký môn thay thế