Announcements

Thông báo v/v khai thông tin để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v khai thông tin để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 3 January 2019, 9:22 AM
 

Phòng Y tế gửi danh sách gồm 272 sinh viên các khóa chưa khai mã số bảo hiểm xã hội(244 sv) và 1 số sinh viên đã có mã số nhưng bị hệ thống BHXH báo lỗi (28sv). Vì vậy, các sinh viên trong ds kèm theo phải khai các thông tin để mua thẻ BHYT, việc không có thông tin về mã số BHXH sẽ không thể mua được thẻ BHYT, sinh viên nào không thực hiện bộ phận y tế sẽ không chịu trách nhiệm về việc cấp phát thẻ BHYT.
Hướng dẫn cụ thể xem tại file đính kèm.