Announcements

THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 7 January 2019, 8:36 AM
 

Nhằm giải đáp một số thắc mắc của sinh viên Khóa 2017 về học phí của học phần Giáo dục quốc phòng (GDQP), Nhà trường thông tin lại về mức thu học phí cho các khóa đào tạo theo tín chỉ (bắt đầu từ năm học 2017-2018: http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/4300-thong-tin-ve-hoc-phi-dao-tao-theo-tin-ch.html
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng 106, tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Số điện thoại giải đáp: Cô Nguyệt 0913 303 208 (trong giờ hành chính).
Email: congtacsinhvien@hanu.edu.vn.

[Nguồn Phòng Tài chính - Kế toán]