Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn SEG K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn SEG K16
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 8 January 2019, 8:40 AM
 

Thời gian phúc tra đến 16h ngày 09/01/2019