Announcements

Thông báo về việc tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 8 January 2019, 9:47 AM
 

Thông báo về việc tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 (chi tiết xem file đính kèm)

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách tới dự đầy đủ và đúng giờ:
Thời gian có mặt: 13:40, Thứ 5, ngày 10/01/2019
Địa điểm: Phòng 514, nhà C, trường ĐH Hà Nội
Lưu ý: Khi đi mang theo CMTND và thẻ sinh viên để nhận học bổng