Announcements

Danh sách thi môn DMA K17 + Redo(DMP)

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách thi môn DMA K17 + Redo(DMP)
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 8 January 2019, 5:34 PM
 

Danh sách chia ca thi môn DMA của K17 + Redo(DMP)

  • Phòng thi: 708C, 712C
  • Thời gian: 09/01/2019
  1. Ca 1: Từ 8h00 - 9h30
  2. Ca 2: Từ 9h40 - 11h10
Sinh viên xem danh sách chia ca ở file đính kèm và không được đổi ca thi. Sinh viên đến muộn 10' sau khi phát đề không được vào phòng thi.