Announcements

Thông báo v/v hoàn thành nghĩa vụ học phí

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v hoàn thành nghĩa vụ học phí
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 9 January 2019, 3:05 PM
 

Đề nghị các SV có tên note vàng trong danh sách kèm theo xuống P. TCKT (103 nhà A) để hoàn thành nghĩa vụ học phí trước thứ Sáu, ngày 12/01/2019. Nếu không nộp học phí, sẽ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN tất cả các điểm của các học kì bị thiếu học phí.