Announcements

Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 14 January 2019, 8:01 AM
 

Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019:

Đề nghị SV các khóa K16 trở về trước đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019 tại link sau: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=47

Pass: #relearns2019

Thời hạn đăng kí học lại: từ 9h thứ Hai, 14/01/2018 đến 23h55' thứ Tư, ngày 16/01/2019

Lưu ý: đây KHÔNG phải là enroll môn học mà chỉ là ĐĂNG KÍ để Khoa lấy danh sách SV nộp tiền học lại gửi P. TCKT thu. SV sẽ enroll môn học sau khi Khoa mở course.