Announcements

Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28)

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28)
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 14 January 2019, 2:14 PM
 

Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28):

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đăng kí thi lại tại VPK K. CNTT từ sáng thứ Ba, ngày 15/01/2019 đến trước 15h chiều thứ Năm, ngày 17/01/2019.

Thời gian thi lại: 9h sáng thứ Bảy, ngày 19/01/2019 tại P. 403D1.