Announcements

Thời khóa biểu chính thức các lớp Tin học cơ sở đợt 2, 2018 - 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thời khóa biểu chính thức các lớp Tin học cơ sở đợt 2, 2018 - 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 January 2019, 8:19 AM
 

[BM Tin học cơ sở]
Thời khóa biểu chính thức các lớp Tin học cơ sở đợt 2, 2018 - 2019 (xem file đính kèm).
1 số lớp note vàng là các lớp có sự thay đổi về phòng học.